Objavljeno: 20.12.2017.

Božićna poruka nadbiskupa zagrebačkoga kardinala Josipa Bozanića

Božić je objava da je svaki čovjek ljubljen od Boga. BOŽIĆNA PORUKA NADBISKUPA ZAGREBAČKOGA KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA  Savez u dobru   Draga braćo i sestre! 1. Božićno vrijeme na puno načina pokazuje Božju sućut prema čovjeku i svijetu, a ona se u svojoj punini očitovala u Isusu Kristu. »Žao mi je naroda« (Mt 15, 32) […]

Objavljeno: 18.12.2017.

Neka živi duh djelotvorne ljubavi

                            Poruka uz Nedjelju Caritasa 17. prosinca 2017.   Draga braćo i sestre! Treću nedjelju došašća slavimo već niz godina u našoj Crkvi u Hrvatskoj kao Nedjelju Caritasa. Na taj dan razmišljamo o djelotvornoj ljubavi prema bližnjemu, mislimo na one koji su […]

Objavljeno: 17.12.2017.

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Prvo čitanje: Iz 61,1-2a.10-11  Radujem se u Gospodinu, radujem.  Čitanje Knjige proroka Izaije Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, […]

Objavljeno: 14.12.2017.

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika (11. veljače 2018.)

“Mater Ecclesiae: „Evo ti sina!… Evo ti majke!” I od toga časa uze je učenik k sebi” (Iv 19, 26-27)   Draga braćo i sestre, Crkva svoje služenje bolesnima i onima koji za njih skrbe mora nastaviti sa sve većim poletom, u vjernosti Gospodinovoj zapovijedi (usp. Lk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) […]

Objavljeno: 13.12.2017.

Održana duhovna obnova za trajne đakone

U Kući susreta Tabor u Samoboru održana je u utorak, 12. prosinca 2017. godine adventska duhovna obnova za trajne đakone Zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije. Duhovnu obnovu vodio je fra Ivan Matić. Nakon molitve Večernje u kapelici Sv. Franje, fra Ivan je održao nagovor u kojem je na poseban način povezao vrijeme došašća sa srcem […]

Objavljeno: 13.12.2017.

Zašto ići nedjeljom na misu?

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 13. prosinca 2017.   Draga braćo i sestre, dobar dan! Nastavljamo niz katehezâ o misi. Danas se pitamo: zašto ići nedjeljom na misu? Nedjeljno slavlje Euharistije u središtu je života Crkve (usp. Katekizam Katoličke Crkve, 2177). Mi kršćani nedjeljom idemo na misu kako bismo se susreli s uskrslim […]

Objavljeno: 10.12.2017.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Prvo čitanje: Iz 40,1-5.9-11   Pripravite put Gospodinu!  Čitanje Knjige proroka Izaije Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu […]

Objavljeno: 08.12.2017.

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije

MOLITVA BEZGREŠNOM SRCU MARIJINU Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega […]

Objavljeno: 07.12.2017.

ČETVRTA OBLJETNICA SMRTI FRA ZVJEZDANA LINIĆA

Povodom četvrte obljetnice smrti fra Zvjezdana Linića u Kući susreta Tabor, od 7. do 10. prosinca 2017., održat će se duhovna obnova pod geslom “Isuse, dobroto beskrajna!”. Voditelj duhovne obnove je fra Ivan Matić. Na početku duhovne obnove, u četvrtak 7. prosinca 2017., u 17 sati održat će se Okrugli stol s temom “20. obljetnica Tabora – fra Zvjezdan […]

Objavljeno: 05.12.2017.

Duhovna obnova za početak došašća u HKŽ München

U organizaciji Hrvatske katoličke župe München od 30. studenoga do 2. prosinca u župnoj kapeli Blaženog Alojzija Stepinca u Münchenu održana je duhovna obnova pod geslom „Dođi, Gospodine Isuse!” Voditelj duhovne obnove bio je fra Ivan Matić, svećenik Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i voditelj duhovnih obnova u Kući susreta Tabor u Samoboru. Svaku […]